Анотация

Въпрос

Дали претендираната в производството по гражданскоправен спор пропусната в причинно-следствена връзка от деликт полза следва да бъде доказана от ищеца, когато основанието на иска (чл. 2б, ал. 1 ЗОДОВ) се оспорва от ответника, но с влязло в сила решение е уважен иск между същите страни, на същото основание за предходен период от време? Следва ли въззивният съд да основе своите изводи на цялостна преценка на доказателствата по делото и следва ли да разглежда и отговори на всички възражения и доводи на страните по съществото на правния спор?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на петнадесети март две хиляди двадесет и трета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Атанасова

ЧЛЕНОВЕ: Владимир Йорданов

Димитър Димитров

при участието на секретаря Диана Аначкова,

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр. дело №******г.:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл..

С определение №******г. по касационна жалба на Прокуратурата на Република България (нататък и ПРБ) е допуснато до касационно обжалване въззивно решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Пловдивския апелативен съд, с което е потвърдено решение от 04.10.2021 г. по гр. д. №******г. на Пазарджишкия окръжен съд в частта, с която ПРБ е осъдена да заплати на „Агро-инвест 999“ ЕООД на основание чл. 2б, ал. 1 ЗОДОВ обезщетение за пропуснати ползи, изразяващи се в неполучена наемна цена за периода от 29.08.2018 г. до 30.12.2020 г. в размер на 33 600 лева с включен ДДС, ведно със законната лихва от предявяване на иска на 27.01.2021 г..

Касационно обжалване на тази част от въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпросите:

Дали претендираната в производството по гражданскоправен спор пропусната в причинно-следствена връзка от деликт полза следва да

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация