Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Емил Томов


Анотация

Въпрос

За задължението на въззивния съд да постанови решението си въз основа на даказателствата по делото и закона, да мотивира решението си с обсъждането им, както и с твърденията на страните, като им осигури възможност и им съдейства в рамките на въззивното производство като поправи допуснати от първоинстнационния съд пропуски и нарушения съгласно разясненията в Тълкувателно решение №1/09.12.2013г по тълк. д №1/2013г ОСГТК, в конкретност когато въззивният съд с решението си изключи предствани от страната в заверено копие писмени доказателства и собствено приложи процесуалната последица на чл. 183 ГПК при положение, че първоинстанционният съд е основал решението на тези писмени доказателства, които според въззивният съд следва да се изключат, тъй като оригиналите не са представени.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на тридесети март, две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ТОМОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при участието на секретаря Р. Иванова изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр. дело №******година.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Разглежда се на касационна жалба на В. Д. А., подадена чрез пълномощник адв. К. Й. срещу решение №******г по в. гр. дело №******г. на Софийски апелативен съд, с което изцяло е отменено решение от 30.11.2017г по гр. д. №******г на СРС.

Софийски апелативен съд, като е разгледал въззивна жалба на ответника по иска, предявен и уважен от първоинстнационния Софийски градски съд срещу ЕТ Меридиан-Бочев - Стоян Бочев на основание чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД за връщане на сумата 29 000 лв, платена в изпълнение на развален поради неизпълнение договор за строителна услуга№******г и допълнително споразумение към него от 14.04.2008г, както и за сумата 4000лв, платена по развален поради неизпълнение договор за строителна услуга №170/01.10.2007г, заедно със сумата 11738,51лв мораторни лихви на основание чл. 86 ЗЗД, е намерил за неоснователно оплакването в нея за постановено по нередовна искова молба решение. За

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация