Анотация

Въпрос

относно определяне размера на обезщетение за неимуществени вреди от водено незаконно наказателно производство в продължение на повече от 4 години. Ищецът навежда допълнителното основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, като поддържа, че въззивният съд разрешил този въпрос в противоречие с решение №129/11.02.2009 г. по гр. дело №6548/2007 г. на І-во гр. отд. на ВКС, решение №23/03.02.2009 г. по гр. дело №816/2008 г. на ІІ-ро гр. отд. на ВКС, решение №37/11.02.2009 г. по гр. дело №5367/2007 г. на І-во гр. отд. на ВКС и решение №39/30.01.2009 г. по гр. дело №5518/2007 г. на І-во гр. отд. на ВКС.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Прокуратурата на Република България срещу решение №******г., постановено по възз. гр. дело №******г. на Софийския градски съд, в частта, с която е уважен искът за обезщетението за имуществени вреди за сумата 800 лв., ведно със законната лихва върху тази сума; и ПРЕКРАТЯВА в същата част производството по гр. дело №******г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.

НЕ ДОПУСКА касационното обжалване на решение №******г., постановено по възз. гр. дело №******г. на Софийския градски съд, в останалата част.

Разноски не се присъждат.

Определението – в частта, с която едната касационна жалба частично се оставя без разглеждане и частично се прекратява касационното производство по делото, подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването на определението с връчване и на препис от него на жалбоподателя, а в останалата част определението не подлежи на обжалване.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация