Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Елеонора ЧаначеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

и е направила също така кратко оплакване за неправилност на извода на въззивния съд в тази насока, така квалифицирано и от нея. Други доводи не са развити.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в закрито заседание на дванадесети декември, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

ЕЛЕНА АРНАУЧКОВА

като разгледа докладваното от съдия Чаначева т. д. №******год. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК, образувано по касационна жалба на Национална агенция по приходите, [населено място] против решение №******г. по т. д.№******г. на Варненски апелативен съд.

Ответникът – „Лукс доорс“ЕООД/н/, гр. Варна, чрез синдика си – адв. Т. И. е на становище, че решението не следва да бъде допуснато до касационно обжалване. Изложени са и доводи за неговата правилност.

Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и допустим, подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

За да се произнесе по допускане на касационното обжалване, настоящият състав съобрази следното:

В изложението по чл. 284, ал. 3 ГПК касаторът е поддържал основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Страната е възпроизвела нормата на чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ, като е направила извод, че в нея липсва изискване вписването на запора да е извършено преди датата на откриване на производството по несъстоятелност, стига налагането на обезпечителната мярка да е извършено преди същата дата. В тази връзка касаторът е поставил въпроса, който според него е свързан с точното прилагане на закона - „Следва ли кредиторът, чиито вземания са обезпечени със запор, наложен по реда на ДОПК преди датата на съдебното решение за откриване производството по несъстоятелност, но вписан в съответния регистър по реда на ЗОЗ след тази дата, да се удовлетвори привилигировано по реда на чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ“. Страната накратко е развила своето разбиране по въпроса и е направила също така кратко оплакване за неправилност на извода на въззивния съд в тази насока, така квалифицирано и от нея. Други доводи не са развити.

Касаторът не обосновава довод за допускане до касационно обжалване на решението. Поставеният въпрос не е съобразен с решаващите изводи на състава. Този извод произтича от това, че въззивният съд за да отхвърли претенцията е разгледал тълкуването на правилото на чл. 722, ал. 1, т. 1 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?