Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

докладвано от Върховен касационен съд


Анотация

Въпрос

е такъв по администриране на делото. А и липсва основание за това с оглед внасяне на определената държавна такса в рамките на образуваното и приключило касационно производство, съгласно постановеното определение по чл. 288 ГПК.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ гражданско отделение в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

СОНЯ НАЙДЕНОВА

като изслуша докладвано от съдия Николова гр. дело №******год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 251 ГПК и чл. 247 ГПК.

Подадени са от Й. Ч. Г. молби вх. №******год., за тълкуване на конкретен израз в решение №******год. по настоящето дело и за поправка на допусната грешка в определение №******год. по същото дело относно размера на държавната такса.

В първата молба се излагат съображения относно един от разгледаните в производството по делото искове в условията на евентуалност – за заплащане на обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС с предмет претендираните парични суми и периоди. Молителят поддържа, че изразът на съда в мотивите на решението „поради липсата на писмено поискване от страна на ищеца подлежи на тълкуване с оглед отказа да се присъди обезщетение, в контекста на събраните по делото писмени доказателства.

Във втората молба се поддържа, че е допусната грешка в определения размер на държавната такса по чл. 18, ал. 2, т. 2 Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация