Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

докладвано от съдия Марио Първанов


Анотация

Въпрос

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори февруари, две хиляди двадесет и трета година в състав:

Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА, НИКОЛАЙ ИВАНОВ

при секретаря Анжела Богданова изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. д.№******г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД, [населено място], подадена чрез процесуалния представител адвокат Николай Банков, срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение №******год. по гр. д. №******г. на Варненския районен съд. С първоинстанционното решение е установено по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК в отношенията между страните по делото, че Р. З. М. не дължи на касатора сумата 5063.35лв., начислена в резултат на извършена корекция на сметката на потребителя стойност на ел. енергия за обект в [населено място], ул. „Д-р К. Й.“ [жилищен адрес]-1, за периода от 23.05.2017 г. до 22.05.2018 г. по издадена фактура №[ЕГН]/ 03.06.2019 г. за аб.№[ЕГН] и кл.№[ЕГН].

С определение №65 от 03.02.2021 г. е допуснато касационно обжалване на решение №831/25.06.2020 г. по в. гр. д. №217/2020 г. на Варненския окръжен

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация