Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За задълженията на въззивния съд при постановяване на решението да изложи собствени мотиви като с оглед предмета на спора анализира относимите доказателства в тяхната съвкупност и обсъди релевантните доводи и възражения на страните.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на петнадесети декември през две хиляди двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Христова т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба от И. С. П., чрез адв. С. С. срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. по описа на Апелативен съд- София, с което се потвърждава решение №******г., постановено по т. д. №******г. на Софийски градски съд и касаторът /въззивник/ е осъден да плати държавната такса за въззивното производство. С първоинстанционното решение е уважен искът, предявен от „Стоком 3“ ЕООД срещу И. С. П. и „Тера Айкон“ ООД /н/, при участието на синдика на „Тера Айкон“ ООД /н/, като е прието за установено на основание чл. 694 ТЗ, че касаторът няма вземане срещу „Тера Айкон“ ООД /н/ в размер на 264 074 лева, от които 188 068.06 лева главница и 76 005.94 лева лихва за забава за периода 24.07.2013г.- 17.07.2017г., включено под №3в списъка на приетите вземания, като касаторът /ответник/ е осъден да плати държавната такса за първоинстанционното производство.

В касационната жалба се твърди, че въззивното решение е недопустимо, евентуално неправилно- постановено в нарушение на процесуалните правила и материалния закон и необосновано. Касаторът поддържа, че въззивният съд е постановил недопустимо решение, тъй като е подменил предмета на спора, като е игнорирал менителничното основание, на което спорното право е предявено с молбата по чл. 685 ТЗ и е разгледал само каузалните правоотношения, както и поради ненадлежното представляване по делото на другия ответник „Тера Айкон“ ООД /н/. Касаторът счита, че ако съдът не възприеме тезата, че посочените съществени процесуални нарушения обосновават недопустимост на решението, то същите са основание за неговата неправилност. Поддържа, че въззивният съд не е анализирал всички относими доказателства по делото и не е обсъдил наведените от страните доводи и възражения, вкл. релевираното в молбата по чл. 685 ТЗ твърдение, че И. П. е обезпечен кредитор на „Тера Айкон“ ООД, притежаващ менителнично вземане по запис на заповед, обезпечено с ипотека и обезпечаващо каузален дълг на „Тера Айкон“ ООД- функция на идентичен дълг ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?