Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Костадинка НедковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публичното заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

при участието на секретаря Лилия Златкова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 1485 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 5 и т. 6 ЗМТА.

Образувано е по предявени от „Еко Аква Системс“ ЕООД срещу „ДИЦ“ ООД, искове с правно основание чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 5 и т. 6 ЗМТА за отмяна на арбитражно решение от 08.03.2021г. по в. арб. д. №******г. на Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата /АС при БТПП/ в частта, с която е установено спрямо „Еко Аква Системс“ ЕООД, че „ДИЦ“ ООД има вземане против „Пътно Строителство“ АД за сумата от 100 000 лева – част от вземане за възнаграждение за изпълнени от „ДИЦ“ ООД СМР на извънплощадкови съоръжения и мрежи - довеждащ колектор до 4,42 км., свързващ обекта път, ВиК и ел. захранване, заустващ колектор по договор №******г., сключен между [община] и обединение „Строй Еко Ябланица – дейности, изпълнени по договор №******г., сключен между [община] и обединение „Строй Еко Ябланица.

Ищецът иска отмяна на арбитражното решение, като поддържа, че арбитражното споразумение е недействително, тъй като е подписано от пълномощника С. П. на законния представител на „ДИЦ“ ООД въз основа на пълномощно от 08.11.2010г., което не съдържа упълномощаване за подписване на арбитражен договор и споразумението е неясно, тъй като не препраща нито към инстанционален арбитраж, нито към арбитраж ad hoc., предвид неконкретизиране в него на приложимите правила /не e посочено кои спорове ще се разглеждат и решават от АС на БТПП, как следва да се формира арбитража и кой е приложимият процесуален ред/. Поддържа се, че в споразумението за обединение от 11.11.2011г. има арбитражна клауза, но с последващи споразумения между участниците в обединението и най вече с договор от 16.08.2012г. между „Пътно Строителство“ АД и „ДИЦ“ ООД за изпълнение на претендираните от „ДИЦ“ ООД дейности, арбитражната клауза на практика е „канселирана, тъй като в него не само няма арбитражна клауза, но чл. 32 от същия препраща към общия процесуален ред за решаване на спорове от съдилищата по ГПК. Спорното право на „ДИЦ“ ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?