Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Елеонора ЧаначеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

–1/ „ Следва ли при определяне справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди от смъртта на близък, съдът да отчита като критерий и конкретните икономически параметри от загубата на дадена личност като размера на неговите доходи приживе, финансовия му принос за семейството и домакинството, в което живее…“ 2/ „ Допустимо ли е при безспорно доказано по делото нарушаване на правилата за движение по пътищата изразяващо се в изискванията на 137а-137дот ЗДвП от страна на загиналия, съдът да не отчете онези вреди които са в причинна връзка с неговото поведение.“3/ „Допустимо ли е при безспорно доказано по делото нарушаване на правилата, уредени в чл. 125, ал. 3 СК от страна на родителите на починалия, а именно Господин И. Г. и Н. А. Г., съдът да не отчете онези вреди, които са в причинна връзка с тяхното поведение, 4/“От кой момент застрахователят по задължителна застраховка „ Гражданска отговорност на автомобилистите отговаря за лихва за забава… ако застрахователния договор е сключен преди 01.01.2016г., а ПТП е настъпило при действието на новия КЗ и съответно застрахователната претенция е предявена директно пред съда. 5/ „ Обвързан ли е съдът от установените лимити на отговорност в КЗ до 5000лв. на човек за по-широк кръг от роднини…“ Страната е разгледала оплакванията си за неправилност на решението, с оглед всеки от поставените въпроси, като по част от тях е поддържала противоречие с конкретни решения на ВКС, които са приложени към делото. Накратко е заявено, че са налице и предпоставки по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по тези въпроси. В заключение лаконично е посочено, че е налице и основанието по чл. 280, ал. 2 ГПК, поради неотчитане на всички релевантни критерии от страна на съда. Други доводи не са развити.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо търговско отделение, в закрито заседание на дванадесети декември две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

ЕЛЕНА АРНАУЧКОВА

изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева търговско дело №******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК, образувано по касационна жалба на Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг Живот и Здраве АД, [населено място] против решение №******г. по гр. дело №******г. на Старозагорски окръжен съд.

Ответниците по касация – Н. П. З. и А. Н. З. са на становище, че не са налице предпоставки за допускане на решението до касационно обжалване. С оглед разпоредбата на чл. 113 ГПК правно ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?