Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Мадлена ЖелеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

„1. При допускане до разглеждане в производството по чл. 499 ГПК на всички възражения на ответника /взискател/, който не е бил привлечен като страна и не е взел участие в производството, въз основа на което купувачът на публична продан е бил съдебно отстранен от вещта /в това число възражение по чл. 191, ал. 2 ЗЗД и чл. 192, ал. 2 ЗЗД/ и ако взискателят докаже, че е имало достатъчно основание за отхвърляне на иска, както и че купувачът е бил недобросъвестен, то взискателят ще се експулсира /явно се има предвид екскулпира/ ли от отговорността при съдебно отстранение – ще бъде ли ограничена отговорността му единствено до връщане на разпределената в негова полза цена на отстранения купувач, без да дължи лихви и разноски или при всички случаи, вкл. при уважаване на възраженията, ще дължи и мораторна лихва върху получената сума, освен връщане на цената?; 2. При допуснато до разглеждане в производството по чл. 499 ГПК възражение по чл. 192, ал. 2 ЗЗД и при установена в хода на производството недобросъвестност на купувача на публична продан, взискателят дължи ли на купувача обезщетение за забава по реда на чл. 86 ЗЗД и от кой момент или отговорността му е ограничена единствено до връщане на съдебно отстранения купувач на разпределената в негова полза част от платената цена? Добросъвестността на купувача има ли правно значение за отговорността на взискателя за лихвите и разноските за участието на купувача в проданта?“ Твърди, че поставените въпроси са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, поради което са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и осми ноември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Българско-американска кредитна банка АД, [населено място] и насрещна касационна жалба на „Вес-Инвест-Н“ ЕООД, [населено място] срещу решение №******г. по т. д. №******г. на Софийски апелативен съд, ТО, 11 състав.

Касаторът „Българско-американска кредитна банка АД обжалва въззивното решение в частта, с която след частична отмяна на решение №******г. по т. д. №******г. на Софийски градски съд, ТО, VI-11 състав е осъден да заплати на „Вес-Инвест-Н“ ЕООД ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?