Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Гергана НиковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

за законовата презумпция за наличие на вина на делинквента при непозволено увреждане и дали тази презумпция действа при издаване на Заповед №119 от 07.02.2002 г. на Генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на четиринадесети ноември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

СОНЯ НАЙДЕНОВА

разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гражданско дело №******г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството e по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба вх.№******г., подадена П. Г. П. (притежаващ юридическа правоспособност) срещу въззивно Решение №******г. по в. гр. д.№******г. на Софийски градски съд, г. о., ІІ в въззивен състав.

Жалбата е процесуално допустима - подадена е в срока по чл. 283 ГПК от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване акт. Отговаря на изискванията по чл. 284 ГПК.

Ответникът по касация ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура е депозирал отговор чрез пълномощника си С. Т. – старши юрисконсулт, като възразява срещу искането за допускане на обжалването и поддържа, че въззивното решение е правилно. Претендира присъждането на юрисконсултско възнаграждение.

По искането за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение, намира следното:

С обжалваното решение е потвърдено Решение №******г. по гр. д.№7058/2013 г. на Софийски районен съд, ІІ г. о., 53 състав, с което са отхвърлени предявените от П. Г. П. срещу ДП „НК „Железопътна инфраструктура иск по чл. 49 ЗЗД вр. чл. 45 ЗЗД за сумата 13 426,08 лева - обезщетение за имуществени вреди за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г., настъпили в резултат на Заповед №119 от 07.02.2002 г. за прекратяване на трудовото правоотношение на ищеца, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 07.02.2002 г., до окончателното изплащане, както и иск по чл. 86 ЗЗД за сумата 4 356 лева, представляваща мораторна лихва от 01.01.2008 г. до предявяването на исковата молба на 19.02.2013 г.

С исковата молба се твърди, че ищецът (сега – касатор) е претърпял имуществени вреди на стойност 13 426,08 лв. в резултат на непозволено увреждане от умишлено незаконно прекратяване на трудовия му договор с ответното предприятие. Вредите се изразяват в лишаването му от правото да получава трудово възнаграждение през исковия период. С издаването на заповед за уволнение №119 от 07.02.2002 г. генералният директор на НК „Железопътна инфраструктура реализирал състава на чл. 311 НК, тъй като издал ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?