Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Таня ОрешароваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

за определяне размера на обезщетението за неимуществените вреди след извършване на задължителна преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства по делото, както и на тяхното конкретно значение като критерии за точното прилагане на принципа на справедливост, при предявен иск за обезщетение за репариране на такива вреди, настъпили в резултат от незаконно обвинение, пряка и непосредствена последица от увреждането и необходимост за излагане на мотиви в тази връзка от съда. Посочва, че по този въпрос решението противоречи на ППВС№4/23.12.1968год.-т. 2, на ТР №3/22.04.2005год. по т. дело №3/2004год. на ОСГК на ВКС- т. 3 и 11 и на ТР№1/04.01.2001год. на ОСГК на ВКС-т. 19. Вторият поставен въпрос е относно съдържанието на понятието „справедливост“ и как се прилага общественият критерий за справедливост по смисъла на чл. 52 ЗЗД. Посочва, че по този въпрос решението е в противоречие с решение №70/29.03.2016год., по гр. дело №5257/2015год., на ВКС, IV г. о., , решение №161 от 03.06.2016год. по гр. дело,№377/2016год., на ВКС, IV г. о., решение №67 от 13.03.2019год. по гр. дело №3166/2018год., на ВКС, IV г. о. и решение №174 от 06.12.2018год., по гр. дело №3785/2017год. на ВКС, IV г. о.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети ноември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдията Орешарова гр. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

С въззивно решение №******г., постановено по гр. дело №******г. Софийски апелативен съд е потвърдил решение от 17.02.2021год. на Софийски градски съд, постановено по гр. дело №******год., с което Прокуратурата на РБ е осъдена да заплати на Р. П. П. на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ сумата от 7 000лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, както и сумата 90лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди-пътни разходи и сумата от 600лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди-разноски за защита от адвокат, сторени в производството по нохд №******год. на Ботевградски РС, причинени в резултат на повдигнатото му обвинение за извършване на престъпление по чл. 201, ал. 1, вр. с чл. 26 НК, наказателното производство по пр. пр. №НСН 96/2015г., ДП №ЗМ5387/2015г. на СДВР, което в последствие с постановление от 03.05.2016год. на СРП е прекратено, ведно със законната лихва върху главниците, считано от 10.05.2016г., когато е влязло в сила постановлението за прекратяване на наказателното производство до ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?