Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Десислава ПопколеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

към кой момент се преценява липсата на основание за получаване на облагата.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на седемнадесети октомври през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

Председател: Мими Фурнаджиева

Членове: Велислав Павков

Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр. дело №******год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Р. Г. С., чрез пълномощника й адв. В. З. против решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Окръжен съд Кюстендил в частта, с която е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. по описа на Районен съд Дупница, с което е уважен предявения от С. Н. К. срещу касатора Р. Г. С., иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД за заплащане на сумата от 5 203,65 лв., като получена без основание, ведно със законната лихва от подаване на исковата молба – 26.09.2018 г. до окончателното изплащане.

Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на касационно обжалване.

В касационната жалба се релевират оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост -основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК. Според касатора въззивният съд е нарушил принципа на диспозитивното начало в гражданския процес, не е изпълнил задължението си своевременно да определи правната квалификация на иска съобразно фактите по делото и твърденията, с които ищецът обосновава своето право, както и да разпредели доказателствената тежест между страните при промяна на правната квалификация на иска от чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД на чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД. Поддържа се, че обжалваното въззивно решение е постановено в отклонение от задължителната съдебна практика на ВКС относно задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства, отнасящи се до правнозначимите факти за иска по чл. 55, ал. 1 ЗЗД, с писмено излагане н решението на собствени мотиви, с изрично посочване въз основа на какви доказателства е направил своите решаващи правни изводи. Твърди се и нарушение на материалния закон – чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД, като съдът не е съобразил задължителните разяснения, дадени в Постановление №1/28.05.1979 г. по гр. д. №1/79 г. на Пленума на ВС по въпроса към кой момент ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?