Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Десислава ДобреваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на пети октомври две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. №******г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на И. Ц. Б. срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Софийски градски съд, с което частично е отменено и частично потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски районен съд, постановено по предявен от „Обединена българска банка АД срещу касатора иск с правно основание чл. 422 ГПК за установяване дължимостта на вземания по договор за потребителски кредит от 18.07.2007 г., представляващи главница и акцесорни задължения.

В подадената касационна жалба се излагат твърдения, че решението е недопустимо, тъй като въззивният съд не е извършил адекватна преценка на събрания доказателствен материал, нито е спрял производството при заявено от длъжника наличие на престъпни обстоятелства. Ето защо, от касатора е формулирано искане за постановяване на акт, с който въззивното решение бъде допуснато до касационен контрол и обезсилено.

От ответника по касация „Обединена българска банка АД е депозиран отговор, с който се заявява становище, че решението на Софийски градски съд е правилно и законосъобразно, а касационната жалба е неоснователна.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното:

Касационната жалба е подадена от легитимирана да обжалва страна в преклузивния срок по чл. 283 ГПК. В частта, с която се атакува въззивното решение, което потвърждава решението на Софийски районен съд, касационната жалба е допустима. Тя отговаря и на изискванията за редовност.

Въззивната инстанция е счела постановеното от първоинстанционния съд решение за допустимо. Съставът на Софийски градски съд е възприел установените от първоинстанционния съд факти относно наличието на облигационна връзка между банката ищец и ответника по повод договор за потребителски кредит, който е останал необслужван след датата 25.05.2008 г. Във връзка с противопоставените възражения за наличие на неравноправни и оттам нищожни клаузи, касаещи възнаградителната лихва и уговорената в чл. 7, ал. 1 от договора неустойка за забава, както и наведени оплаквания за тяхното игнориране от първостепенния съд, въззивният състав е изложил подробни мотиви като е отрекъл наличието на неравноправност на клаузата относно уговорената лихва, но е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?