Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Анна БаеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

в противоречие с ППВС №6/68г., в което са посочени критериите за определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди. Твърди, че въззивният съд се е произнесъл и по въпросите следва ли при претендиране на неимуществени вреди от настъпило ПТП да се изследва въпросът бил ли е ударът непредотвратим за водача на МПС и колко следва да се намали размерът на обезщетението за претърпени вреди от настъпило ПТП по причина наличие на собствено неправомерно поведение на пострадалото лице. Поддържа, че тези въпроси са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото. Излага и довод за очевидна неправилност на въззивното решение, тъй като в мотивите си съдът не е съобразил принципа на справедливостта при определяне размера на дължимото обезщетение и е присъдил завишен размер на същото.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на осемнадесети октомври през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

изслуша докладваното от съдия Анна Баева т. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на М. М. в качеството му на трето лице-помагач, представляван от адв. А. Д., срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на СГС, ГО, I-20 състав. С потвърденото първоинстанционно решение ЗК „ЛЕВ ИНС” АД е осъдено да заплати на Ц. Т. С. на основание чл. 432, ал. 1 КЗ сумата 72 000 лева, представляваща застрахователно обезщетение за претърпени неимуществени вреди от смъртта на Н. Н. С., настъпила при ПТП на 09.06.2017г., ведно със законната лихва, считано от 06.11.2017г. до окончателното изплащане на сумата.

Касаторът излага доводи за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и необоснованост. Намира за завишено и несъответстващо на установените по делото обстоятелство и на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД определеното обезщетение за неимуществени вреди. В изложението си, инкорпорирано в касационната жалба, прави искане за допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като въззивният съд се е произнесъл по материалноправен въпрос в противоречие с ППВС №6/68г., в което са посочени критериите за определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди. Твърди, че въззивният съд се е произнесъл и по въпросите следва ли при претендиране на неимуществени ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?