Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Бонка ЙонковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

„за недействителността, поради накърняване на добрите нрави, на уговорена между търговци компесаторна неустойка за пълно неизпълнение и съпътстващите го въпроси „Съставлява ли нарушение на добрите нрави фактът, че размерът на дължимата неустойка надхвърля размера на претендираните от кредитора вреди или размера на насрещната престация по договора; Допустимо ли е действителността на една договорна клауза, респ. нищожността й, да се преценява не към момента на постигане на съгласие между договарящите, а с оглед на последващите им действия при изпълнение или неизпълнение на договора или с оглед на договорености с трети лица („Т. М.“)“. Противоречие със задължителната практика на ВКС, формирана с Тълкувателно решение №5/12.12.2016 г. по тълк. д. №5/2014 г. на ОСГТК на ВКС и с практиката в решение №16/07.022018 г. по гр. д. №1438/2017 г. на ВКС, ІV г. о., се твърди и по отношение на сочения като значим за изхода на делото втори материалноправен въпрос „за недействителността по чл. 40 ЗЗД на договор, сключен от пълномощник при сговаряне между пълномощника и третото лице във вреда на представлявания“ и съпътстващите го въпроси „Фактът на договаряне от представителя и третото лице на компесаторна неустойка при неизпълнение съставлява ли само по себе си увреждане на представлявания към момента на сключване на договора или „увреждането“ на представлявания настъпва впоследствие като последица от неговото собствено неизпълнение, което изключва изпълнен фактически състав по чл. 40 ЗЗД; Съставлява ли косвено доказателство за недобросъвестността на представителя фактът, че той не е уведомил представлявания за искането на насрещната страна за включване на клаузи за неустойка и за сключения договор; Приетата от съда недобросъвестност на представителя и третото лице относно увреждането на представлявания следва ли да бъде пълно доказана, макар и с косвени доказателства, или може да почива на предположения“.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на деветнадесети октомври през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ЙОНКОВА

ИВО ДИМИТРОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. №******година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Грин Инвест“ ООД със седалище в [населено място] - чрез адв. Е. Б. от АК Пловдив, срещу решение №******г., постановено по в. т. д. №******г. на Апелативен съд - Пловдив. С посоченото решение е потвърдено решение №******г. по т. д. №******г. на Окръжен съд - Пловдив, с което е отхвърлен предявеният от „Грин Инвест“ ЕООД ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?