Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Десислава ДобреваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

– за приложението на чл. 52 ЗЗД при определяне на справедливо обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане и за приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД. Поддържа се допълнителната селективна предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, основана на ППВС №4/1968 г. Едновременно с това са изложени и съображения, че въпросът е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на дванадесети октомври две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. №******г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на П. М. И. срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. на Апелативен съд Велико Търново, с което е потвърдено решение №******г. по т. д. №******г. на Окръжен съд Ловеч в частта, с която е отхвърлена като неоснователна исковата претенция с правно основание чл. 432, ал. 1 КЗ за разликата над 6 000 лв. до претендираните с исковата молба 26 000 лв., представляващи обезщетение за претърпените от касатора неимуществени вреди, настъпили в резултат от ПТП на 15.06.2019 г.

В подадената жалба се сочат касационни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Твърди се, че обжалваното решение е неправилно постановено поради необоснованост, нарушение на материалния закон – чл. 52 ЗЗД и чл. 51, ал. 2 ЗЗД, както и на съдопроизводствените правила. В изложението на основания за допускане на касационно обжалване се обосновава приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК по материалноправни въпроси – за приложението на чл. 52 ЗЗД при определяне на справедливо обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане и за приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД. Поддържа се допълнителната селективна предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, основана на ППВС №4/1968 г. Едновременно с това са изложени и съображения, че въпросът е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

Касаторът поддържа, че въззивният съд неправилно е приложил чл. 52 ЗЗД и чл. 51, ал. 2 ЗЗД, като не е съобразил съдебно-автотехническата експертиза, съгласно която получените травми биха били претърпени дори и при носене на предпазен колан. Счита, че следва да бъде преразгледана практиката по чл. 52 ЗЗД на ВКС при действието на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?