Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Десислава ПопколеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

в хипотезите на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК, а именно: 1/Допустимо ли е въззивният съд да не се съобразява с приложеното към исковата молба решение на ВКС за същата трудова злополука, което указва: „Влошаване на здравословното състояние, без значение кога е настъпило, като нов юридически факт е основание за претендиране на ново обезщетение, когато по делото са приети за доказателства три влезли в сила експертни решения на ТЕЛК – от 2016 г., 2018 г. и 2021 г., които установяват ексцес; 2/ Допустимо ли е въззивното съдебно решение по шестата искова молба по чл. 200, ал. 1 КТ за процесната трудова злополука да е в противоречие с влязлото в сила решение по третата искова молба, което има санкцията на ВКС; 3/ Допустимо ли е въззивният съд да кредитира заключението по назначената от първоинстанционния съд СМЕ, когато това заключение противоречи на приетите по делото като доказателства влезли в сила три експертни решения на ТЕЛК, всяко от които установява ексцес и 4/ Дали е справедливо и правилно работодателят да обезщетява съответния работник или служител както за водещото увреждане при дадена трудова злополука, така и за всички негови увреждания, които са в пряка причинно-следствена връзка с трудовата злополука, когато всяко от уврежданията е с определен процент трайна неработоспособност под 50 на сто. Според касатора, даденото от въззивния съд разрешение противоречи на решение №368/12.05.2010 г. по гр. д. №1235/2009 г. на III г. о. По отношение на втория допълнителен критерий – т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК, касаторът поддържа, че произнасянето на ВКС по поставените въпроси е от съществено значение за точното прилагане на закона, но без да излага конкретна обосновка.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на четиринадесети ноември през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ: Велислав Павков

Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр. дело №******год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на М. Р. М., чрез адв. Г. Я. против решение от 12.11.2021 г. по в. гр. д. №******г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски районен съд, с което са отхвърлени предявените от касатора срещу „Райфайзенбанк /България/ ЕАД искове с правно основание чл. 200 КТ и чл. 86 ЗЗД, както следва: за сумата от 4 892,19 лв.- ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?