Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Бранислава ПавловаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

са разрешени в противоречие с практиката на ВКС, както и че отговорът им във всички случаи е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на седми декември през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова

гражданско дело №******г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

В. С. Л., чрез адв. В. Н., е обжалвала въззивното решение на Софийския окръжен съд №******г. по гр. д. №******г., по извършване на делбата.

В касационната жалба се поддържа, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Според касаторката съдът неправилно се е позовал на разпоредбата на чл. 349 ГПК, за да остави без уважение искането ѝ за възлагане на процесния земеделски имот в неин дял. Оплаква се също така от липса на мотиви по отношение на формирания извод, че делбата не може да бъде извършена по друг начин, освен чрез изнасяне имота на публична продан.

Ответникът Г. Н. Л. оспорва жалбата в писмено становище с доводи, че въззивното решение е правилно и законосъобразно. Не са изложени доводи по основанията за допускане на касационното обжалване.

Касационната жалба е подадена в срок, отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК и не е налице изключението на чл. 280, ал. 3 ГПК с оглед предмета на делото – иск за делба, поради което е процесуално допустима.

С обжалваното решение Софийският окръжен съд е потвърдил решение №******г. по гр. д. №******г. на Районния съд - Елин Пелин, с което е изнесен на публична продан, на основание чл. 348 ГПК, допуснатият до делба при равни квоти между В. С. Л. и Г. Н. Л. недвижим имот, представляващ нива в землището на [населено място], [община], с площ 830 кв. м. в местността „Г.“, съставляващ имот №.... по картата на землището, при граници: имот №...., имот №...., полски път, имот №...., имот №..... и имот №......

Въззивният съд е приел, че възлагателната претенция на В. С. Л. за поставяне на имота в неин дял и уравняване дела на ответника в пари не може да бъде уважена поради отсъствие на предпоставките на чл. 349 ГПК. Съгласно мотивите към решението, доводът на жалбоподателката за липса на законови пречки за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?