Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Яна ВълдобреваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на единадесети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИС ИЛИЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЕРИК ВАСИЛЕВ

ЯНА ВЪЛДОБРЕВА

като разгледа докладваното от съдията Вълдобрева гр. д. №******г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.

Молителката О. П. В. е направила искане за допълване на определение №******г., постановено по реда на чл. 288 ГПК по настоящето дело, с което не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение №******г., поправено и допълнено с решение №******г., постановени по в. гр. д. №******г. на Варненския окръжен съд. Сочи, че своевременно е направила искане за присъждане на разноски за касационното производство, че е представила списък с разноски и доказателства за плащането им. Претендира присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение за защита по касационната жалба на Ж. Р..

Ответникът по молбата Ж. Д. Р. оспорва искането по чл. 248 ГПК. Счита, че разноски на ответницата по касация не се дължат, тъй като съдът не е допуснал до разглеждане и двете касационни жалби, следователно резултатът от предприетото касационно обжалване е неблагоприятен и за двете страни.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, констатира, че действително с постановеното по реда на чл. 288 ГПК определение е пропуснал да се произнесе по искането за разноски, направено от О. В. в отговора на касационната жалба и в подадената от нея насрещна касационна жалба.

Молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК е подадена в законоустановения срок и е допустима, за да се произнесе по нейната основателност съдът съобрази следното:

Производството пред ВКС е образувано по касационна жалба на Ж. Д. Р. и насрещна касационна жалба на О. П. В.. По касационната жалба и по насрещната касационна жалба не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на ОС-Варна с определението по чл. 288 ГПК, чието допълване се иска. Предвид така постановеното определение, на молителката се дължат разноски само за защитата по касационната жалба на Ж. Р., осъществена чрез подаване на отговор. В представения по делото договор за правна защита и съдействие е посочено, че О. В. е възложила на адв. К. М. изготвянето и подаването на отговор на касационна жалба против въззивното решение на ОС-Варна, на насрещна касационна жалба и осъществяване на процесуално представителство пред ВКС, като е договорено и платено в брой възнаграждение в размер 500 лева. В случая липсва ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?