Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Маргарита СоколоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Има ли право собственик на самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост да извършва паркиране на превозни средства в дворното място, представляващо обща част, при наличие на решение на общото събрание, което забранява такова действие?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Мотиви

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на осми декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
Маргарита Соколова

Членове:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК вр. чл. 280 ГПК.

С решение №******г. по в. гр. д. №******г. Пловдивският окръжен съд е отменил решение №******г. по гр. д. №******г. на Пловдивския районен съд, вместо което е отхвърлил предявения от А. Б. К. срещу „Каник Инвест“ ООД [населено място] иск по чл. 109 ЗС за осъждане на ответника да преустанови неоснователните си действия - заключване на вратата към входа на задния двор и паркиране на автомобили в прохода към двора, с които се ограничава достъпът на ищеца до вътрешния двор на сградата с идентификатор............, в която се намира имотът, чийто ползвател е последният, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор............. с административен адрес: [населено място], [улица], ет. 2, ап. 4, ведно с 3.019% ид. ч. от общите части на сградата и 3.113% ид. ч. от поземления имот, върху който тя е построена.

Касационна жалба вх. №12478/11.05.2022 г., в срока по чл. 283, ал. 1 ГПК, е подал ищецът, който иска отмяна на обжалваното решение като неправилно поради нарушения на материалния и процесуалния закон - основание за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

От ответника по иска и по касационната жалба не е постъпил писмен отговор.

Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., при произнасяне по допускане на касационното обжалване намира следното:

Данните по делото сочат и това е прието за установено, че с н. а. №.../2015 г. ищецът е закупил самостоятелен обект в сграда №5, съставляващ ателие №4 за творческа дейност, с площ от 58.24 кв. м., ведно с прилежащите 3.096 % ид. ч. от общите части на сградата, а с н. а. №.../2016 г. е закупил 3.113% ид. ч. от поземления имот, целият с площ от 437 кв. м. С н. а. №..../2020 г. ищецът дарил на своята дъщеря Я. А. К. придобитата собственост, като си запазил пожизнено и безвъзмездно право на ползване.

... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?