Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Анна БаеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в ТР №1/2016г. от 21.06.2018г. на ОСНГТК на ВКС, а четвърти и пети въпроси са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото. Поддържа още, че въззивното решение е очевидно неправилно с оглед разпоредбата на пар. 96, ал. 1 ПЗР ЗИДКЗ и чл. 6 ЗМДВИП.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на петнадесети ноември през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА

ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

изслуша докладваното от съдия Анна Баева т. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД, представлявано от юрисконсулт Л. М. – Л., срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Софийски апелативен съд, 4 състав, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на СГС, I ГО, 7 състав в частта му, с която касаторът е осъден да заплати на Т. Ж. П. на основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ сумата 20 0000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от настъпило на 13.05.2014г. ПТП, при което е причинена смъртта на нейния брат Ж. Ж. А., ведно със законната лихва, считано от 10.07.2015 до окончателното плащане.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Излага съображения за незаконосъобразност на извода, че ищцата е материално легитимирана да получи обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на брат ѝ, като твърди, че създадената между двамата връзка не надхвърля по съдържание обичайната привързаност между брат и сестра. Поддържа още, че процесното ПТП е настъпило преди приемане на ТР №1/2016г. на ОСНГТК на ВКС. Намира за неправилен и извода на въззивния съд за неприложимост на разпоредбата на пар. 96 ПЗР ЗИД на КЗ. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът прави искане за допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 2 ГПК, като сочи следните материалноправни въпроси:

1. Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в резултат на смърт на близки лица извън кръга на посочените в ППВС №4/1961г. и ППВС №5/1969г.

2. Какви предпоставки следва да бъдат изпълнени, за да приеме сезираният съд за доказано обстоятелството, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?