Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

докладвано от съдия Зоя АтанасоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Попада ли в приложното поле на Закона за защита на потребителите договор за поддръжка на общи части на комплекс от затворен тип, сключен по реда на чл. 2 ЗУЕС?
Имат ли качеството на потребители по смисъла на пар. 13, т. 1 ДР ЗЗП физически лица – собствениците на самостоятелни обекти в сгради, построени в комплекс от затворен тип по сключени от тях договори за поддръжка на общите части на комплекса, ползващи услуга, предоставяна от търговско дружество инвеститор в кръга на неговата търговска дейност?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 16 януари през две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗОЯ АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова гр. дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по подадена касационна жалба от ищците Н. Ф. Н., гражданка на Руската Федерация, чрез адв. В. Б. и Е. В. С., гражданка на Руската Федерация, чрез адв. Л. С. срещу решение №******г. по в. гр. дело №******г. на Бургаския окръжен съд, с което е потвърдено решение №******г. по гр. дело №******г. на Районен съд [населено място], с което са отхвърлени предявените от жалбоподателките срещу „Интербилд ЕООД [населено място] искове за прогласяване нищожността на основание чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД, вр. чл. 146, ал. 1 ЗЗП, вр. чл. 143 ЗЗД на клаузите: чл. 13, изр. 2, чл. 10, чл. 11, чл. 11, т. 1 и т. 2, чл. 2 и чл. 21.3 Договор за поддръжка, сключен между страните на 31.08.2011 г.

С определение №807/21.12.2020 г., постановено по настоящото дело е допуснато касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по правните въпроси:1. попада ли в приложното поле на Закона за защита на потребителите договор за поддръжка на общи части на комплекс от затворен тип, сключен по реда на чл. 2 Закона за управление на етажната собственост/ЗУЕС/. 2. Имат ли качеството на потребители по смисъла на пар. 13, т. 1 ДР ЗЗП физически лица – собствениците на самостоятелни обекти в сгради, построени в комплекс от затворен тип по сключени от тях договори за поддръжка на общите части на комплекса, ползващи услуга, предоставяна от търговско дружество инвеститор в кръга на неговата търговска дейност.

С определение №60269/27.10.2021 г. производството по гр. дело №1579/2020 г. на ВКС, IV г. о. е спряно до приключване на дело С-485/2021 на Съда на Европейския съюз на основание чл. 633 ГПК, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК. По посоченото дело Съда на Европейския съюз е постановил решение на 27.10.2022 г. С оглед на изложеното производството по настоящото дело следва да се възобнови.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско

О П Р Е Д Е Л И:

Възобновява производството по гр. дело №1579/2020 г. на ВКС, IV г. о.

Делото да се докладва на Председателя на Четвърто гражданско отделение на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]