Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Владимир ЙордановКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

допълнителните основания по чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 2 или т. 3, ГПК, които са изчерпателно посочени от законодателя хипотези, така както е разяснено с ТР №1/2010 г. по т. д. №1/2009 г. ОСГТК на ВКС, нито твърди обжалваното решение да е очевидно неправилно.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 26.10.2022 година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Атанасова

ЧЛЕНОВЕ: Владимир Йорданов

Димитър Димитров

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр. дело №******г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Столична община, Район „В.“ срещу въззивно решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Софийския градски съд, г. о., с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийския районен съд, с което са уважени предявените от В. Д. М. срещу Столична община, Район „В.“ искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ.

На 29.10.2021 г. (след постановяване на въззивното решение и след подаване на касационната жалба) ищецът В. Д. М. е починал и е оставил за свои наследници по закон съпругата си А. А. Б. и сина си Д. В. М., които с разпореждане на СГС от 17.12.2021 г. са конституирани като страни по делото на мястото на починалия ищец.

А. А. Б. и Д. В. М. в писмен отговор оспорват наличието на основания за допускане на касационно обжалване и касационната жалба

Касационната жалба е допустима: подадена е в срок от страна по делото срещу въззивно решение, за което не е предвидено ограничение за касационно обжалване и е редовна.

По наличието на основания за допускане на касационно обжалване:

Касационната жалба е подадена срещу цялото въззивно решение.

В касационната жалба (тя е подадена преди смъртта на ищеца) се съдържат обосновани доводи за неправилност на въззивното решение и за законосъобразност на извършеното уволнение на посоченото в заповедта за това основание.

Към приложеното към касационната жалба изложение на основания за допускане на касационно обжалване по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се съдържат същите доводи за неправилност на въззивното решение (предвидени в разпоредбата на чл. 281, т. 3 ГПК като основания за касационно обжалване) като в касационната жалба, но не се съдържат основания за допускане на касационно обжалване, каквито са предвидени в разпоредбите на чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК.

Касационният жалбоподател не извежда правни въпроси, които да са от значение за изхода по конкретното дело (да са го обусловили) и не обосновава по отношение на такива правни въпроси допълнителните основания по чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 2 или т. 3, ГПК, които са изчерпателно посочени от законодателя хипотези, така както е разяснено с ТР №1/2010 г. по т. д. №1/2009 г. ОСГТК на ВКС, нито твърди обжалваното решение да е очевидно неправилно.

Основанията за допускане на касационно обжалване, предвидени в разпоредбите на чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК. са различни от общите основания за касационно обжалване, предвидени в чл. 281, т. 3 ГПК.

Поради това не са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение за проверка на неговата правилност.

Касационният жалбоподател не твърди обжалваното въззивно решение да е нищожно или недопустимо.

Но като взе предвид констатираната от въззивния съд смърт на ищеца след постановяването на въззивното решение и след подаване на касационната жалба и като приема, че спорното по делото субективно потестативно право, защитавано чрез иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ за възстановяване на ищеца на заеманата преди уволнението работа, е строго лично неимуществено и ненаследимо право настоящият състав приема, че в тази част въззивното решение следва да бъде допуснато служебно до касационно обжалване за проверка на неговата допустимост, за което касационният съд следи и служебно.

Воден от изложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска до касационно обжалване въззивно решение №263593/03.06.2021г. по в. гр. д. №2573/2021 г. на Софийския градски съд, г. о., с което е потвърдено решение №20232898/22.10.2020 г. по гр. д. №31744/2012 г. на Софийския районен съд, в частта, с която е уважен предявеният от В. Д. М. срещу Столична община, Район „В.“ иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ.

Не допуска до касационно обжалване въззивно решение №263593/03.06.2021г. по в. гр. д. №2573/2021 г. на Софийския градски съд, г. о., с което е потвърдено решение №20232898/22.10.2020 г. по гр. д. №31744/2012 г. на Софийския районен съд, в частта, с която са уважени предявените от В. Д. М. срещу Столична община, Район „В.“ искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 3 КТ.

Указва и дава възможност на Столична община, Район „В.“ в едноседмичен срок от съобщение да представи по делото доказателства за платена по сметка на Върховния касационен съд държавна такса за разглеждане на касационната му жалба в размер на 30 лева, като му указва, че в случай, че в определения срок не представи доказателства за заплащане на държавната такса, производството по делото ще бъде прекратено.

Делото да се докладва за насрочване или прекратяване след представяне на доказателства за платена държавна такса или след изтичане на срока за това без държавната такса да е платена.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]