Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Росица БожиловаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

не кореспондират с конкретен касационен довод за неправилност, поради съществено процесуално нарушение на съда: посочено в касационната жалба конкретно, неразгледано от въззивния съд възражение на ответника или несъобразено от съда конкретно доказателство, преценката на които би била от естество да промени правния резултат. Първият въпрос нелогично е отнесен и до приложението на отменена правна норма. Дори да би било налице непроизнасяне по всички доводи на ответника / доказателства същият не е представял / , то само квалифицирането му като годно да промени правния резултат и в този смисъл „съществено„ процесуално нарушение, би обосновало порок на въззивния акт, съгласно касационните основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Съображения за такова квалифициране и изобщо такъв довод касационната жалба не съдържа. В същата е заявено единствено несъгласие на страната с правните изводи на съда и приетите за установени фактически обстоятелства, отново без конкретизация. Предвид това, поставени въпроси не удовлетворяват изискването за правни, съгласно постановките на ТР №1/2010 г. по тълк. дело №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС. Последното изключва необходимостта от коментар на сочените допълнителни селективни критерии.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, първо търговско отделение, в закрито заседание на дванадесети декември, през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ИВАЙЛО МЛАДЕНОВ

АННА НЕНОВА

като разгледа докладваното от съдия Божилова т. д.№******година, съобрази следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Глобъл – Нет Солюшънс „ ЕООД, чрез назначения на дружеството особен представител – адв. Р. Р., против решение №******г. по т. д.№******г. на САС, с което е потвърдено решение №******г. по т. д.№******г. на Софийски градски съд. С потвърденото решение, по иск с правно основание чл. 29, ал. 1 ЗТРРЮЛНЦ, предявен от К. Д. А. срещу „Глобъл – Нет Солюшънс„ ЕООД, е признато за установено, че вписване, извършено под №20190102142808/02.01.2019 г. въз основа на заявление вх.№20181221100924 по партидата на същото дружество – за заличаването му, поради приключило производство по ликвидация – е вписване на несъществуващо обстоятелство. Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, като формално сочи всички основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Твърди, че съдът не е съобразил всички наведени възражения и всички релевантни за спора доказателства, в тяхната съвкупност. Не конкретизира същите. Излага съображения, че съдът е постановил решение по недопустим – лишен от правен интерес – иск, изхождайки от липсата на твърдение в исковата молба за вписване на несъществуващо обстоятелство“ и обосноваване на същото. Намира, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?