Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Татяна ВърбановаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

1. Длъжен ли е съдът да установи служебно (ех officio) съдържанието на приложимото чуждо право, относимо към фактическата обстановка, което има обуславящо значение за изхода на спора, в частта, в която въззивният съд се е произнесъл по същество; 2. Следва ли съдът, в случай на приложимост на чуждо материално право по отношение на определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди при деликтен иск, респективно – на застрахователното обезщетение при пряк иск срещу застрахователя, да мотивира този размер и да приложи по analogia legis разпоредбата на чл. 52 ЗЗД съобразно правилото на чл. 46, ал. 2 ЗНА; 3. Следва ли съдът, в случай на приложимост на чуждо материално право по отношение на определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди при деликтен иск, респективно – на застрахователното обезщетение при пряк иск срещу застрахователя, освен позитивното право и действащите правни норми на това чуждо право, да установи също така тълкуването им и прилагането им в създалата ги държава и 4. Разпоредбата на чл. 44, ал. 2 КМЧП изключва ли селективното производство по чл. 280, ал. 1 ГПК по начин, аналогичен на хипотезите, посочени в нормата на чл. 280, ал. 2 ГПК.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на шестнадесети ноември две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

т. д. №******година.

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, уточнена и допълнена в срока по чл. 283 ГПК с молба с вх. №******г., подадена от „Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ АД, ЕИК[ЕИК], чрез процесуален пълномощник, и касационна жалба на Ф. Н. А., чрез процесуалния й пълномощник, срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. по описа на Апелативен съд – София, Гражданско отделение, четвърти състав.

„Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ АД обжалва въззивното решение в частта, с която първоинстанционното решение №******г., постановено по гр. дело №11672/2017 г. на Софийски градски съд, Гражданско отделение, І-19 състав е потвърдено в неговата осъдителна част, с която застрахователното дружество е осъдено да заплати, на основание чл. 432, ал. 1 КЗ, на Ф. Н. А. сумата от 500 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от ищцата в резултат на ПТП, реализирано на 15.02.2017 г. на АМ М 43в Република Унгария, ведно със законната лихва от 13.09.2017 г. до окончателното ѝ изплащане.

Касационната жалбоподателка Ф. Н. А. обжалва въззивното решение ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?