Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Емилия ВасилеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

в противоречие с практиката на ВКС:

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на четвърти октомври през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

АННА БАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 във връзка с чл. 280, ал. 1 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ищеца Национална агенция за приходите /НАП/, [населено място] чрез процесуален представител Н. Г. - главен експерт по приходи, дирекция „Държавни вземания“, отдел „Частни държавни вземания“ срещу решение №******г. по т. дело №******г. на Софийски апелативен съд, Търговска колегия, 9 състав, с което е потвърдено решение №******г. по т. дело №******г. на Софийски окръжен съд, TO, V състав и Национална агенция за приходите е осъдена да заплати на [община] сума в размер 2 280 лв. с ДДС - разноски за адвокатско възнаграждение във въззивната инстанция.

С потвърдения първоинстанционен съдебен акт са отхвърлени предявените по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК от Национална агенция за приходите против [община] искове за признаване за установено, че [община] дължи на Държавата суми, съставляващи финансиране по програма ФАР по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – външни дейности на Европейската общност, с идентификационен №BG2005/017-684.01.37 от 11.10.2006г., сключен между О. Г. М. и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в следните размери: 6 224.61 евро - част от неиздължена главница по Договор за безвъзмездна финансова помощ №ВG2005/017-684.01.37, ведно с лихва по чл. 18.2 от Общите условия на договора в размер на лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка за нейните основни операции по рефинансиране в евро на първия ден от месеца, в който е изтекъл срокът, плюс 3.5 процентни пункта, начислявана върху главницата от 297 701.23 евро, считано от 30.03.2016г. до окончателното погасяване на задължението; 16 360.75 евро - лихва за забава за периода от 29.09.2014г. до 30.03.2016г.; 422.77 евро - начислена лихва върху банковата сметка на проекта. Ищецът е осъден да заплати на ответната община на основание чл. 78, ал. 3 ГПК сума в размер 2 256 лв. с ДДС - разноски за адвокатско възнаграждение в първоинстанционното производство.

Касаторът прави оплакване за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа становище, че въззивният съд неправилно е приел, че вземането е погасено по давност и е достигнал ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?