Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Таня ОрешароваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

1/. Съставлява ли съществено изменение на обстоятелствата, обстоятелството, че първоначално определените мерки за упражняване на родителските права със спогодба по гр. д. №800/2019 г. по описа на РС-Несебър не са изпълнени и детето е установено трайно в семейната среда на бащата, в която се чувства спокойно и сигурно и майката не може да вземе детето при нея, поради нежеланието на самото дете да отиде да живее при нея? 2/. Когато в производството по чл. 59, ал. 9 СК се установи изменение на обстоятелствата, изразяващо се в развил се у детето синдром на родителско отчуждение спрямо родителя, комуто е предоставено упражняването на родителските права, следва ли преценката на съда относно ефективността на действащите мерки да се извършва с оглед преодоляване на отчуждението, респективно следва ли съдът и служебно да постанови мерки, насочени към неговото преодоляване? 3/. Може ли да се иска на основание чл. 253 ГПК отмяна на определение, постановено в открито съдебно заседание, проведено на 15.02.2021 г., с което въззивният съд приключва събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания и възобновяване на съдебното дирене, в случай че след приключване на съдебното дирене настъпят нови обстоятелства, щом те са във връзка с интереса на детето? Касаторът сочи, че по първия въпрос въззивният съд се е произнесъл в противоречие с т. V, вр. с т. II от Постановление №1/12.11.1974 г. на Пленума на Върховния съд и с решение №331 от 01.11.2013 г. по гр. д. №2181/2013 г., IV г. о., по втория въпрос – в противоречие с решение №109 от 18.06.2020 г. по гр. д. №2855/2019 г., IV г. о., а по третия въпрос – в противоречие с решение №526 от 06.03.2013 г. по гр. д. 248/2012 г., IV г. о. Поради това касаторът моли касационното обжалване да бъде допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Евентуално касаторът сочи, че въззивното решение е очевидно неправилно – основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седми декември две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

разгледа докладваното от съдия Орешарова гр. д. №******г., намира следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на М. Н. С. срещу решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. по описа на Окръжен съд – Бургас, с което е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?