Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

С оглед оплакванията в касационната жалба за задълженията на въззивния съд, като съд по съществото на спора, да се произнесе в рамките на предмета на сезиране, очертани от въззивната жалба и ограничението по чл. 269, изр. 2 ГПК, като във връзка с тези оплаквания извърши проверка и по допустимостта на въззивното решение.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
Маргарита Соколова

Членове:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК вр. чл. 280 ГПК.

С решение №******г. по гр. д. №******г. Софийският градски съд е признал за установено по предявения по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК вр. чл. 524 ГПК иск от Д. Х. Б., заместен на основание чл. 227 ГПК от П. Д. Б., действащ чрез своята майка и законен представител Е. В. И., срещу Ц. С. Б., Й. С. П., последният заместен на основание чл. 227 ГПК от С. Й. П., действащ чрез своя настойник Л. И. П., и Е. Д. К., че ищецът е собственик на основание изтекла в негова полза придобивна давност на дворно място с площ от 755 кв. м., съставляващо парцел.......... от кв. .... по плана на вилна зона „Първа част“ разширението Киноцентъра - София, заедно с построената върху него едноетажна вилна сграда на 24 кв. м., състояща се от две стаи и тераса, заснет като поземлен имот с идентификатор............ по КККР на [населено място], район „В.“, [улица], с площ по скица 807 кв. м.; отхвърлил е предявения от Ц. С. Б. и Й. С. П., последният заместен на основание чл. 227 ГПК от С. Й. П., действащ чрез своя настойник Л. И. П., срещу Д. Х. Б., заместен на основание чл. 227 ГПК от П. Д. Б., действащ чрез своята майка и законен представител Е. В. И., насрещен иск за ревандикация на същия недвижим имот. В мотивите към това решение съдът е изложил съображения, че ищецът не е придобил правото на собственост на основание договор за дарение от 01.02.1994 г., сключен с н. а. №******г., а собствеността е придобита на поддържаното евентуално основание придобивна давност.

С решение №******г. по в. гр. д. №1430/2021 г. Софийският апелативен съд, сезиран с въззивна жалба от Ц. С. Б. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?