Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Борис ИлиевКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България,

четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на

шестнадесети януари две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Илиева

ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев

Ерик Василев

като разгледа докладваното от Борис Илиев гр. д.№******г.

за да постанови определението, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.

По делото е постановено определение №******г., в сила от датата на постановяването му, с което не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение на Софийски апелативен съд №******г. по гр. д.№******г., с което З. А. С. е осъдена да заплати на „Проджект мениджмънт трендс“ ООД 19 728 евро, представляващи дължимо възнаграждение по договор за посредничество, сключен на 21.12.2013 г.; 1 972,80 евро неустойка върху горното възнаграждение за периода от 31.01.2017 г. до 09.02.2017 г.; 1 260,40 евро и 126,04 евро лихви за забава; законната лихва от 28.09.2017 г. до окончателното им изплащане, като исковете са отхвърлени за разликата до пълните им предявени размери съответно от 72 000 евро, 7 200 евро и 5 060 евро. Насрещната касационна жалба на ищеца „Проджект мениджмънт трендс“ ООД не е разгледана по същество.

Ищецът „Проджект мениджмънт трендс“ ООД, чрез процесуалния представител адвокат В. Т., е поискал допълване на така постановеното определение в частта за разноските. Твърди, че е направил 4 800 лв разходи за адвокатско възнаграждение както за изготвяне на насрещна касационна жалба, така и на отговор срещу нея. Счита, че има право ответната страна да бъде осъдена да му заплати 1/2 от тези разходи, направени за отговор срещу касационната жалба.

Ответната страна З. А. С., чрез процесуалния представител адвокат М. З., признава искането до размер 1 800 лв. Счита, че сумата 2 400 лв следва да бъде редуцирана с 3/4 на основание чл. 9, ал. 2 НМРАВ.

Съдът намира молбата за допустима, а разгледана по същество – за частично основателна.

Ответницата не оспорва нито извършването на разходите за адвокатско възнаграждение, претендирани от ищеца в касационното производство, нито дължимостта им. Съдът няма правомощия да повдига служебно възражения в полза на някоя от страните. Задължението е признато до размер 1 800 лв, а за разликата то не може да бъде присъдено, тъй като в договора за правна защита и съдействие, представен от „Проджект мениджмънт трендс“ ООД пред касационната инстанция, не е разграничено каква част от платеното възнаграждение на адвоката, оказал правна помощ на дружеството, е за отговор срещу касационната жалба и каква част – за изготвяне на насрещна касационна жалба и процесуално представителство пред ВКС /за последното ищецът няма вземане към ответницата/.

По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПЪЛВА определение №******г. по гр. д.№1864/2022 г. на Върховния касационен съд, ІV-то гражданско отделение, в частта за разноските, като ОСЪЖДА З. А. С., ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица] вх. Б ет. 3, да заплати на „Проджект мениджмънт трендс“ ООД, гр. София, ул.“ Иван Вазов №40 ет. 2 кантора 219, 1 800 лв /хиляда и осемстотин лева/ адвокатско възнаграждение за касационното производство, като ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в останалата част – за разликата до 2 400 лв.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 248 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]