Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Пламен СтоевКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седми декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. №******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „ТАНЕКС-ТД“ ЕООД срещу въззивно решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. на Софийския градски съд, с оплаквания за недопустимост и неправилност поради нарушение на материалния закон, и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 2 и т. 3 ГПК.

С обжалваното решение въззивният съд е потвърдил решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийския районен съд, с което са отхвърлени предявените от „ТАНЕКС-ТД“ ЕООД срещу К. И. К. и Н. Н. К. искове с правна квалификация чл. 32, ал. 2 ЗС за разпределение на ползването на съсобствен недвижим имот с идентификатор *** по КККР на [населено място].

Ответниците по жалбата К. И. К. и Н. Н. К. са подали писмен отговор, в който са изразили становище, че касационно обжалване на въззивното решение не следва да се допуска, респ. за неоснователност на жалбата.

Върховният касационен съд, състав на II г. о., при извършената служебна проверка намира, че подадената касационна жалба е процесуално недопустима.

Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела, постановени в производства за разпределяне ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 ЗС. Ето защо касационната жалба е подадена срещу неподлежащ на касационно обжалване съдебен акт и следва да бъда оставена без разглеждане.

По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г. о.,

О П Р Е Д Е Л И:

О с т а в я без разглеждане касационната жалба на „ТАНЕКС-ТД“ ЕООД срещу въззивно решение №260423 от 03.02.2022 г., постановено по в. гр. д. №6444/2020 г. на Софийския градски съд, III-В въззивен състав.

О п р е д е л е н и е т о подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]