Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Дияна Ценева


Анотация

Въпрос

1. Преюдициален ли е спорът по предявените два субективно съединени иска срещу ответници от различни съдебни райони по отношение на висящ процес за делба предвид обстоятелството, че процесните недвижими имоти са част от обща наследствена маса. 2. Следва ли да бъдат присъединени предявените обективно и субективно съединени установителни искове към висящ делбен процес предвид обстоятелството, че се касае за обща наследствена имуществена маса. 3. В случай на висящ делбен процес пред СРС следва ли да бъдат дадени указания за присъединяване на установителните искове и по тях да се произнесе делбеният съд. 4. Кой е компетентният съд да разгледа установителните искове при висящ делбен процес, в който предмет на делото е само един от двата недвижими имота. 5. Следва ли в конкретната хипотеза на предявени два субективно съединени иска срещу двама ответници от различни съдебни райони да намери приложение нормата на чл. 116 ГПК. 6. Следва ли съдът да прекратява производството по делото при висящ делбен иск с предмет само единия от двата недвижими имота и следва ли предявените искове да бъдат решени от делбения съд. Направено е и позоваване на основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК- очевидна неправилност.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч. гр. д. №******г. по описа на ВКС, І г. о. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба, подадена от Л. И. А. чрез нейния пълномощник адв. Р. С., срещу въззивно определение №******г. по в. ч. гр. д. №******г. на Софийски апелативен съд. С него е потвърдено определение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски градски съд, с което е разделено производството по предявените искове с правно основание чл. 124 ГПК по отношение на следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор *** с площ 488 кв. м, ведно с построените в него сгради с идентификатори ***, ***, ***и ***, находящи се в [населено място], и е постановено по отношение на тези имоти делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд-Панагюрище, а в частта по предявения иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК отношение на апартамент №38, находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес] ведно с мазе

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 274 ал. 3 ГПК за недопускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация