Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Ерик ВасилевКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети януари, две хиляди двадесет и трета година, в състав:

Председател: ВАСКИЛКА ИЛИЕВА

Членове: БОРИС ИЛИЕВ

ЕРИК ВАСИЛЕВ

като разгледа докладваното от съдия Ерик Василев гр. д.№******г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 282, ал. 5 ГПК.

Постъпила е молба вх.№******г. от ЧСИ рег. №******гистъра на КЧСИ и район на действие ОС Смолян, с искане за превеждане на внесената като обезпечение сума по изп. дело №20229170400102, което е образувано за задължение на Община Мадан в размер на 9367,27 лева.

От длъжника Община Мадан, чрез адвокат Б. П. от АК-Смолян е постъпило становище на 16.01.2023 г., в което също е направено искане за превеждане на сумата за обезпечение по негова сметка, тъй като по същото изпълнително дело вече е преведена сумата 9452,70 лева, с преводно нареждане от 11.01.2023 г.,

С определение №******г. по ч. гр. д. №******г., ВКС, ІІІ г. о., е постановил спиране на изпълнението на невлязло в сила въззивно решение №52/10.03.2022 г. по гр. д.№449/2021 г. на Окръжен съд Смолян, с което Община Мадан е осъдена да заплати 6628,50 лева обезщетение за пропуснати ползи със законната лихва от 16.03.2021 г. до изплащане на сумата, тъй като е представено надлежно обезпечение в размер на 8819,37 лева, с преводно нареждане по сметката на ВКС от 11.04.2022 г.

С определение №50829/16.11.2022 г. по гр. д.№1930/2022 г. на ВКС, ІV г. о., не е допуснато касационно обжалване на решение №52/10.03.2022 г. по гр. д.№449/2021 г. на Окръжен съд Смолян и съгласно чл. 396, т. 3 ГПК въззивното решение е влязло в сила.

Настоящият състав на ВКС, намира че с оглед приложеното към молбата на длъжника платежно нареждане от 11.01.2023 г., внесената като обезпечение парична сума следва да се върне на вносителя Община Мадан.

Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№510019/15.12.2022 г. от ЧСИ рег. №*** в регистъра на КЧСИ и район на действие ОС Смолян.

ОСВОБОЖДАВА внесената като обезпечение от Община Мадан на 11.04.2022 г. сума в размер на 8819,37 лева по сметката на Върховния касационен съд на Република България.

Да се преведе сумата по посочената от молителя в становище с вх.№500236/16.01.2023 г. банкова сметка с титуляр Община Мадан в ИА ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 282 ал. 5 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?