Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Дияна ЦеневаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

1. Критериите за разпределяне на допуснатите до делба имоти следва ли да бъдат преценени в съвкупност и при тази преценка следва ли да бъдат включени и обсъдени и неудобствата, свързани със засягане на личната сфера на съделителите и значителните затруднения от лично естество. 2. Критериите, по които следва да се извърши разпределението по чл. 353 ГПК включва ли оценяване на подобрения, за които не са предявени претенции в процеса, сграда, която не е включена в делбената маса, не е оценявана и по отношение на която съдът съответно не постановява разпределение в дял. 3. Критериите, по които трябва да се извърши разпределението по чл. 353 ГПК, включват ли осъщественото от съделителите владение след откриване на наследството на различните имоти при положение, че единият съделител е лишил другия съделител от достъп до делбените имоти. 4. Допустим способ ли е публичната продан за извършване на делбата на неподеляем нежилищен имот, когато да всеки от съделителите може да се обособи реален дял в съответствие с квотата му в съсобствеността по отношение на допуснат до делба жилищен имот със самостоятелните обекти в него и разпределени по реда на чл. 353 ГПК. Иска се допускане на въззивното решение до касационно обжалване в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по следните въпроси: 1. Явява ли се тегленето на жребий много неудобно по смисъла на чл. 353 ГПК по отношение на незастроен имот, който е предмет на делбата, когато по отношение на застроен със съсобствена жилищна сграда не налице спор. 2. При заявено желание на съделителите и съревнование между тях за възлагане на неподеляем имот в дял на всеки от тях въззивният съд дължи ли игнориране на принципите за справедливост и съразмерност при разпределяне на дяловете по чл. 69, ал. 2 ЗН, дължи ли изложение в мотивите си защо не обсъжда критериите, свързани с неудобствата от лично естество при разпределението по чл. 353 ГПК. Жалбоподателката се позовава и на основанието за достъп до касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр. д. №******г. по описа на ВКС, І г. о. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. Р. Б. като пълномощник на Е. С. С., срещу въззивно решение ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?