Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Иво ДимитровКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

се твърди, че е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК – противоречие на въззивното решение със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и противоречие с практиката на Върховния касационен съд - с цитираната в самия въпрос т. II от ППВС №4/1968 г., както и с решение №99/08.10.2013 г. по т. д. №44/2012 г. на ВКС, ТК, Второ т. о. и решение №158/28.12.2011 г. по т. д. №157/2011 г. на ВКС, ТК, Първо т. о.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ търговско отделение, в закрито заседание на седми декември през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ЙОНКОВА

ИВО ДИМИТРОВ

изслуша докладваното от съдията Иво Димитров т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от ищцата в производството А. С. К. срещу въззивно решение №******г., постановено от Окръжен съд – Пазарджик по в. гр. д. №******г. в частта му, с която е потвърдено първоинстанционно решение №******г., постановено от Районен съд – Пазарджик по гр. д. №******г. в неговата част, с която е отхвърлен предявеният от касаторката иск с правно основание чл. 557, ал. 1, т. 1 Кодекса за застраховането /КЗ/ против Гаранционен фонд за сумата 7000 лв., представляваща разликата над присъдения размер по главницата от 3000 лева до претендирания размер от 10000 лв., като част от общо 26000 лв. - обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания в резултат на получени травматични увреждания при ПТП, настъпило на 07.01.2020 г. по вина на неустановен водач на неустановено МПС, ведно със законната лихва, считано от датата на отказа за плащане – 30.04.2020 г. до окончателното изплащане, със законните последици по отношение на разноските в производството.

В касационната жалба се излагат оплаквания за неправилност на обжалваното въззивно решение, като постановено при допуснати нарушения на материалния закон и поради необоснованост. Твърди се, че неправилно и в нарушение на принципа за справедливост, заложен в чл. 52 ЗЗД, съдът е определил занижен размер на присъденото на ищцата обезщетение за неимуществени вреди, който е недостатъчен да репарира в цялост претърпените от нея болки, страдания и битови неудобства, които не са преценени правилно от съда в тяхната съвкупност и тежест, включително претърпените от ищцата телесни увреждания и трайните последици от тях. Претендира се неправилно интерпретиране от страна на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?