Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Снежанка Николова


Анотация

Въпрос

За начина на възстановяване на запазена част на наследник, накърнена с безвъзмездни разпореждания на наследодателя, относно преценката дали същият може да получи от останалия в наследството на наследодателя чист актив имущество, на каква стойност е то и дали съответства на стойността на запазената му част, обосновава необходимост от проверка за евентуална очевидна неправилност на направения извод за неоснователност на претенцията на основание направената от въззивния съд съпоставка между стойностите на запазената и разполагаемата част от наследството.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на тринадесети февруари две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА, СОНЯ НАЙДЕНОВА

при участието на секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. №******год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл..

Образувано е по касационните жалби на Н. Т. Л., чрез адв. Ст. Г., срещу въззивните решения №******год. и №******год., постановени и двете по гр. д. №******год. на Пловдивския окръжен съд в частите, с които е отменено първоинстанционното решение по претенцията на касатора по чл. 30 ЗН и вместо това същата е отхвърлена, както и в частта, с която е изменено първоинстанционното решение относно допускане на делбата между наследниците на Т. Л. на описаните недвижими имоти и същата е допусната между тях при посочените квоти. В тези части с определението по чл. 288 ГПК от 7.11.2022 год. по настоящето дело е допуснато касационното обжалване на горното въззивно решение в приложното поле на основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК. Прието е, че липсата на изложени във въззивното

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Навигация