Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

докладвано от съдия Десислава ПопколеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на тринадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в състав:

Председател: Мими Фурнаджиева

Членове: Велислав Павков

Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр. дело №******год., за да се произнесе взе предвид следното:

С определение №******г. по гр. д. №******г. по описа на ВКС е спряно на основание чл. 292 вр. чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК производството по настоящото дело до постановяване на тълкувателно решение по тълк. дело №7/2020 на ОСГТК на ВКС.

По образуваното тълкувателно дело №******г. е постановено Тълкувателно решение, обявено на 13.01.2023 г., с което се прие, че страните по договор са задължителни необходими другари в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора. Ето защо, настоящият състав намира, че са отпаднали пречките за разглеждане на настоящото производство по реда на чл. 290 ГПК, и то следва да бъде възобновено на основание чл. 230, ал. 1 ГПК, а делото да се докладва на Председателя на IV г. о. за насрочване в открито съдебно заседание.

Поради изложеното, Върховният касационен съд,

О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. д. №******г. по описа на Върховния касационен съд, IV г. о.

Делото да се докладва на Председателя на IV Гражданско отделение на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]