Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от Върховен касационен съд


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на осемнадесети януари, две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т. д.№******[/aam]******г. и взе предвид постъпилата в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК молба от Ю. Ю. Б. и А. Ю. Б. за изменение на постановеното по делото определение №******[/aam]******г. в частта за разноските, чрез присъждане в полза на всяка от молителките на разноски за адвокатско възнаграждение пред ВКС в размер на по 1775 лв., намира молбата за основателна, тъй като искането е било направено своевременно и са били представени доказателства за заплащане на адвокатското възнаграждение /неправилно приложени към ч. т. д.№******[/aam]******г. на ВКС, ТК, Второ отделение/, уговорено във връзка с отговора на касационната жалба на ЗАД „ОЗК-Застраховане АД, по която касационно обжалване не е допуснато.

В този смисъл определение №******[/aam]******г., в което е прието, че разноски в полза на молителките не се следват, следва да бъде изменено, чрез присъждане на доказано направените и своевременно поискани от Ю. Ю. Б. и А. Ю. Б. разноски за адвокатско възнаграждение пред ВКС, в размер на по 1775 лв.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗМЕНЯ определение №******[/aam]******г. по т. д.№2317/2021 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, като

ОСЪЖДА ЗАД „ОЗК Застраховане АД[ЕИК] да заплати на Ю. Ю. Б. [ЕГН] сумата от 1775 лв., разноски пред ВКС.

ОСЪЖДА ЗАД „ОЗК Застраховане АД[ЕИК] да заплати на А. Ю. Б. [ЕГН] сумата от 1775 лв., разноски пред ВКС.

Определението не може да се обжалва.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 248 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]