Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Тотка КалчеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

е въведено основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, а по четвъртия – по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Позоваването на очевидна неправилност е мотивирано с определения от касатора висок размер на обезщетението при неотчитане на всички релевантни и обективни критерии за справедливост.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

Мадлена Желева

при секретаря......................................, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве АД, [населено място], срещу решение №******г., постановено по в. т. д.№******г. от Пловдивски апелативен съд, с което частично е отменено решение №******г. по т. д.№******г. на Старозагорски окръжен съд и касаторът е осъден да заплати на В. Ц. В., [населено място], допълнително сумата от 13000 лв. (наред с присъдените с първоинстанционното решение 15000 лв.), представляваща застрахователно обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в резултат на ПТП, настъпило на 14.06.2019 г., ведно със законната лихва от 21.06.2019 г., както и е присъдена законна лихва върху обезщетението от 15000 лв. от 21.06.2019 г. (с първоинстанционното решение началният момент на лихвата е определен от дата 06.12.2019 г.). Решението на Старозагорския окръжен съд е потвърдено в частта за отхвърляне на иска до претендирания размер от 35000 лв., предявен като частичен, а в частта за осъждане на касатора да заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 15000 лв. решението е влязло в сила като необжалвано с въззивна жалба.

Касаторът поддържа, че решението е неправилно, а допускането на касационно обжалване основава на наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 3 и ал. 2, предл. трето ГПК.

Ответникът В. Ц. В. оспорва жалбата. Претендира заплащането на разноски.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК, констатира следното:

Касационната жалба е редовна – подадена е от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл. 283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл. 284 ГПК.

За да постанови решението в обжалваната част, въззивният съд е приел, че при ПТП на 14.06.2019 г., причинено от водач на лек автомобил марка ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?