Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Веска РайчеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

АНЕЛИЯ ЦАНОВА

като разгледа докладваното от съдията Райчева гр. д. №******год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Обжалвано е решение от 11.01.2021г. по гр. д.№******г. на ОС – Шумен, с което като е обезсилено първоинстанционното решение, е върнато делото на първоинстанционния съд.

Касационното обжалване е допуснато по въпроса: възможно ли е когато уточнение на исковата молба е направено пред въззивният съд да се обезсили решение на първоинстанционния съд, постановено преди това уточнението, тъй като на същият съдът е дал отговор в противоречие с практиката на ВКС.

С протоколно определение от 18.01.2022 г. на основание чл. 292 ГПК е спряно производството по делото до постановяване на ТР по тълк. д. №******г. на ОСГТК на ВКС по процесуалноправен въпрос:„Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?“, тъй като въззивният съд в обжалваното решение е приел, че доколкото с уточнената искова молба, се претендира и нищожност на упълномощителната сделка, по който иск ответници са трети лица, неучаствали в първоинстанционното производство, то на последните следва да се осигури правото им на участие и защита в процеса, като се призоват, и им се предостави право на отговор /в съответствие и с постановките на Тълкувателно решение №******г. на ВКС по тълк. д. №******г., ОСГТК/ и по тези съображения е обезсилил първоинстанционното решение като недопустимо и е върнал на първоинстанционния съд за произнасяне по предявените искове.

Съдът, като констатира, че ТР по тълк. д. №7/2020 г. на ОСГТК на ВКС, е обявено на 13.01.2023г. , намира че производството по делото следва да се възобнови, а делото да се докладва на Председателя на IV – то г. о. на ВКС за насрочването му в открито съдебно заседание.

Предвид изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. д. №1820/2021 г. по описа на ВКС.

Делото да се докладва на Председателя на IV-то г. о. на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание с призоваване на страните.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]