Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Велислав ПавковКласификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ: 1. Велислав Павков

2. Десислава Попколева

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр. д.№******год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 247 ГПК.

Образувано е по молба на „Електроразпределение Юг ЕАД с направено искане за поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното по делото решение.

Ответникът по молбата – ищец по делото, е подал отговор на молбата, с която предоставя решението по преценка на съда.

Третото лице-помагач не е представил писмен отговор.

Не е налице очевидна фактическа грешка, доколкото липсва противоречие между отразеното в мотивите на съда относно дължимия размер на обезщетението и посочената сума в диспозитива на въззивното решение, оставено в сила с решението на ВКС. При определянето на дължимата сума, съдът е отчел всички обстоятелства по делото, в т. ч. и посочените в молбата по чл. 247 ГПК от молителя в това производство, като липсата на противоречие между мотивите и присъдената сума, както и твърдяната грешка при изчислението на сумата, води до неоснователност на молбата.

Водим от горното, състав на ВКС

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Електроразпределение Юг ЕАД с направено искане за поправка на очевидна фактическа грешка на основание чл. 247 ГПК, в постановеното по делото решение №******г., като неоснователна.

Решението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]