Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от Върховен касационен съдКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на осемнадесети януари, две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т. д.№******г. и взе предвид постъпилата ЗК „Лев инс“ АД молба за изменение на постановеното по делото определение по чл. 288 ГПК в частта за разноските, чрез намаляване поради прекомерност, на присъдените в полза на ответника по касация разноски за адвокатско възнаграждение пред ВКС в размер на 1000 лв., до предвидения в Наредба №******г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, минимален размер от 469 лв., намира молбата за допустима и основателна.

Молбата е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК, а ответникът по касация е направил искането си за присъждането на тези разноски и е представил доказателствата за извършването им с отговора на касационната жалба, преписи от който и от приложенията му не се връчват на молителя-жалбоподател, поради което последният не би могъл да направи искането за намаляване на разноските преди постановяването в закрито заседание на определението, с което не е допуснато касационно обжалване и са присъдени разноски.

От друга страна, с оглед ниската фактическа и правна сложност на делото, размера на цената на исковете, предмет на жалбата пред ВКС – 3413.29 лв. и 244.21 лв. и предвид обема на извършените от процесуалния представител на ответника по касация процесуални действия, изразяващи се в изготвяне на отговор на касационната жалба, настоящият състав намира, че размер на адвокатско възнаграждение от 1000 лв. се явява прекомерен, поради което и следва да бъде намален до минимално определения с чл. 7, ал. 2, т. 2 Наредба №******г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, размер от 469 лв., поради което Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗМЕНЯ определение №******г. по т. д.№******г. на ВКС, ТК, Второ отделение, като

НАМАЛЯВА присъдените в полза на И. П. С. разноски за адвокатско възнаграждение пред ВКС от 1000 лв. на 469 лв.

Определението не може да се обжалва.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]