Анотация

Въпрос

Следва ли вземания за законна лихва по чл. 86, ал. 1 ЗЗД върху обезпечено с ипотека лихвоносно главно вземане, възникнали след датата на решението по откриване на производство по несъстоятелност, да бъдат приети с привилегия по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ в производството по несъстоятелност? (По касационна жалба на „Обединена българска банка „АД)

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, ТК, първо търговско отделение, в съдебно заседание на тридесети януари две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

При участието на секретаря: А. Йорданов изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева т. дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

„Обединена българска банкаАД, [населено място] е подал касационна жалба против решение №******г. по т. д. 4927/2019г. на Софийски апелативен съд.

Касаторът, чрез пълномощника си – адв. С. Р. е поддържал оплаквания за нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК. По –конкретно е посочено, че решението на въззивния съд в частта му, с която е оставено в сила решението на първостепенния съд, оставящо без уважение искане за допускате поправка на очевидна фактическа грешка е неправилно. Страната и в касационната си жалба е настоявала, че първостепенния съд е допуснал очевидна фактическа грешка в диспозитива на акта си, като е посочил ред за удовлетворяване на законна лихва върху обезпечено с ипотека вземане този по чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ вместо по чл. 722, ал. 1,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация