Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Веселка Марева


Анотация

Въпрос

За предпоставките за придобиване по давност по чл. 200, ал. 1 ЗУТ, вр. с чл. 19, ал. 6 ЗУТ на реална част от урегулиран поземлен имот, който е предназначен за нежилищно застрояване или за други нужди без застрояване; необходимо ли е да е изработен ПУП, който да докаже наличието на горните законови изисквания или преценката се прави по действащия план.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

Емилия Донкова

при участието на секретаря Даниела Танева

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Обжалвано е решение №******г. по гр. д. №******г. на Кърджалийски окръжен съд, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д.№******г. на Момчилградски районен съд за отхвърляне на предявения от “Технопрогрес М“ ЕООД против “МАХ 2000“ ООД иск за признаване собствеността по давност върху реална част от УПИ II-за горивни и строителни материали в кв. 102 по регулационния план на Момчилград, с площ на реалната част около 800 кв. м., при граници: изток - ограда и склад за въглища и строителни материали, запад - регулационната граница между УПИ II, УПИ XVIII и УПИ XIX, юг - улица "Крайна, север - жп коловоз, затворена между тт. 1-3-7-9-10-11 на скицата на вещото лице на л. 249 от първоинстанционното дело, която реална част по действащата кадастрална карта заема: 1/ реална част с площ 63

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация