Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

докладвано от съдия Светлана Калинова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети януари през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

Гълъбина Генчева

при секретар

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

гражданско дело №******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е молба чрез Районен съд-Велинград с вх.№******г., получена във ВКС на 17.01.2023г., от С. Ф. Я. и Р. Я. Я., с искане за тълкуване по реда на чл. 251 ГПК на постановеното по настоящето дело решение №******г. в частта за размера на присъдените разноски, препис от която следва да бъде връчен на другата страна за отговор в едноседмичен срок.

Настоящият състав констатира, че ответникът по предявения от С. Ф. Я. и Р. Я. Я. отрицателен установителен иск М. С. Я. е починал на 20.06.2020г. и изпълнителният лист за присъдените разноски е издаден от първоинстанционния съд на 04.11.2021г. в полза на неговите наследници по закон. С оглед разпоредбата на чл. 227 ГПК наследниците на починалата страна следва да бъдат конституирани в производството по чл. 251 ГПК и на тях да бъде изпратен препис от молбата.

Водим от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА на мястото на починалия касатор М. С. Я. неговите наследници по закон Д. М. Я. от [населено място], [улица], ЕГН [ЕГН], Н. М. А. от [населено място], [улица], ЕГН [ЕГН], Р. М. Я. от [населено място], [улица], ЕГН [ЕГН] и И. М. Я. от [населено място], [улица], ЕГН [ЕГН].

Препис от молба с вх.№******г., намираща се в кориците на първоинстанционното дело, да се изпрати до Д. М. Я., Н. М. А., Р. М. Я. и И. М. Я. за отговор в едноседмичен срок, като при необходимост служебно бъде изготвен съответният брой копия от молбата.

Определението е окончателно.

... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?