Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди при предявен пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя; за началния момент на дължимата лихва за забава в хипотезата на предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ от увреденото лице срещу застрахователя.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Ф. Е. И. и М. Е. И., в качеството им на правоприемници на починалия ищец Е. М. И., и касационна жалба на „Застрахователно Акционерно Дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД срещу решение №******г. по в. т. д.№******г. на Великотърновски апелативен съд, Първи граждански и търговски състав, с което частично е отменено и частично е потвърдено решение №******г. по т. д.№******г. на Ловешки окръжен съд, Гражданска колегия.

Касаторите Ф. Е. И., чрез своята майка и законен представител Ц. Г. С. и М. Е. И. обжалват въззивното решение в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение в частта за отхвърляне на предявения от тях, като правоприемници на починалия ищец Е. М. И., против „Застрахователно Акционерно Дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД иск с правно основание чл. 432, ал. 1 КЗ; за разликата над присъдените 10 000 лв. до пълния предявен размер от 250 000 лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди, претърпени вследствие смъртта на Т. Е. И., настъпила в резултат на ПТП на 30.09.2016г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 11.01.2019г. до окончателното й изплащане. Поддържат, че решението в обжалваната част е неправилно поради нарушение на материалния и процесуалния закон и необоснованост. Твърдят, че въззивният съд не е съобразил наведеното във въззивната жалба оплакване за наличието на произнасяне от първоинстанционния съд по отношение на ненадлежна страна. Поддържат, че съдът неправилно е приложил разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, приемайки, че е налице съпричиняване на вредоносния резултат от бащата и сина. Излагат доводи, че размерът на обезщетението за неимуществени вреди е определен в нарушение на чл. 52 ЗЗД, тъй като не е съобразен с указанията, дадени в ППВС №4/23.12.1968г., с нивата на застрахователните лимити към датата на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?