Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Татяна ВърбановаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на шестнадесети януари две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

т. дело №******година.

Производството е по чл. 248 ГПК.

Постъпила е молба с вх. №******г., уточнена с молба с вх. №******г., двете подадени от адв. Н. Н. Д. и адв. Ж. В. Т. – пълномощници на Ц. И. К., касатор по делото, съдържаща искане към съда да измени постановеното по настоящото дело решение №******г., в частта му относно разноските.

Формулирано е искане за присъждане на допълнителна сума за сторените разноски в първоинстанционното производство в размер на още общо 839.27 лв., от които: 800 лв., представляващи горница над намалените до размера на 11 600 лв. от Апелативен съд – София с оглед изхода от спора във въззивното производство до действително дължимите 12 400 лв. – платена държавна такса за исковата молба, и 39.27 лв., представляващи горница над намалените до размера на 585.15 лв. до действително дължимите 624.42 лв. – сбор от платени депозити за КСППЕ, САТЕ и СМЕ, и платена държавна такса за издаване на съдебно удостоверение. Претендира се и намаляване на присъдените в полза на „Застрахователно дружество „Бул Инс““ АД разноски: за платено адвокатско възнаграждение в производството пред Апелативен съд – София от 856.80 лв. на 575.99 лв., респ. за платената от застрахователното дружество държавна такса по подадената срещу първоинстанционното решение въззивна жалба – от 1 200 лв. на 799.99 лв., както и на възложените в тежест на ищците съразмерно с отхвърлената част от исковете разноски на застрахователя, сторени в производството пред Окръжен съд – Враца, от 512.21 лв. на 344.34 лв. – платено адвокатско възнаграждение, депозити за съдебни експертизи и държавни такси за издаване на 3 бр. съдебни удостоверения.

Молбата е аргументирана с нуждата от преразпределение на отговорността за разноски при инстанционното разглеждане на спора с оглед приетия за окончателен от касационната инстанция справедлив размер на претендираното от ищеца Ц. И. К. обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди.

Ответникът по молбата – „Застрахователно дружество „Бул Инс““ АД, с ЕИК:[ЕИК], [населено място], по реда и в срока на чл. 248, ал. 2 ГПК изразява бланкетно становище за нейната неоснователност поради немотивираността ѝ.

Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе, взе предвид ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 248 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?