Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Мария ИвановаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За добросъвестното изпълнение на задълженията и полагането на дължимата грижа от изпълнителя по договор за охрана и за предвидимостта на претърпените от възложителя/поръчващия, клиента по този договор/ вреди.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 7.12.22 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА, ТАНЯ ОРЕШАРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр. д. №******г., намира следното:

Производството е по чл. 288 ГПК, вр. с чл. 280 ГПК.

ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на Д. Б. срещу въззивното решение на Апелативен съд Пловдив Пловдив/АС/ по гр. д. №******г. и по допускане на обжалването. С въззивното решение са отхвърлени предявените от касаторката срещу „Бига СОД- ВИБ” ЕООД, гр. Пазарджик главен иск по чл. 258 ЗЗД и сл. за сумата от 42 880 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди/съизмерими със стойността на откраднатите златни бижута/ от неизпълнение на договор за охрана с технически средства на посочения в договора и по делото обект – апартамент, и евентуалният иск по чл. 49 ЗЗД за същата сума, като обезщетение за имуществени вреди от кражба на златните бижута.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е допустима.

За допускане на обжалването касаторката се позовава на чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и 3 и чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК по правните въпроси от предмета на спора: 1. Коя е релевантната за отговорността на ответника дата от периода 13.03.-15.03.2019 г.? 2. Изпълнено ли е задължението на ответника по чл. 2, ал. 3 от договора на датата 13.03.19 г.? 3. Налице ли е основание за отпадане на отговорността за причинените на 13.03.19 г. вреди в хипотезата на чл. 27, ал. 2 от договора? 4. Положил ли е ответникът дължимата грижа за изпълнение на договорните си задължения на 13.03.19 г.? 5. Предвидими ли са били за ответника причинените на същата дата вреди? 6. Добросъвестен ли е ответникът по отношение на причинените на 13.03.19 г. вреди? Има ли основание за деликтната отговорност на ответника за причинените на 13.03.19 г. вреди по чл. 49, вр. с чл. 45 ЗЗД? Необходимо ли е да се назначи експертиза за установяване на стойността на отнетите вещи?

По допускане на обжалването ВКС намира следното:

Въззивният съд е отхвърлил главния иск като е приел за безспорно, че между страните е сключен приложеният договор №******г. за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?