Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Геника МихайловаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

са включени в предмета на обжалване (общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол) и твърди, че процесуалноправните ( въпроси №1-3) въззивният съд е решил в противоречие с конкретни решения на Върховния касационен съд (допълнителната по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК), а материалноправните (въпроси №4 и 5) са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. По същество се оплаква, че решението е неправилно поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила по чл. 235, ал. 2, чл. 236, ал. 2, чл. 172 и чл. 202 ГПК и е необосновано, като тези грешки на въззивният съд са причината да е постановено и в нарушение на материалният закон (чл. 200 КТ). Претендира разноските по делото.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на тринадесети декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Веска Райчева

Членове: Геника Михайлова

Анелия Цанова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. №******г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

Обжалвано е решение №******г. по гр. д. №******г. в частта, с която Окръжен съд - Варна, потвърждавайки решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд – Варна, е осъдил „Инвесбанк“ АД да заплати на В. К. К. на основание чл. 200 КТ сумите 2 723.59 лв. и 6 000.00 лв. - обезщетение за имуществени и неимуществени вреди от трудова злополука от 02.12.2019 г., ведно със законните лихви от 25.06.2020 г., като искът е отхвърлен до пълния предявен размер.

Решението се обжалва от „Инвестбанк“ АД (от Банката) с искане да бъде допуснато до касационен контрол в осъдителните му части за проверка за правилност по следните въпроси, материалноправните от които са уточнени и конкретизирани съгласно т. 1 ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. ОСГТК на ВКС: 1. Длъжен ли е въззивният съд при постановяване на своето решение по спора да съобрази всички събрани по делото доказателства, като ги обсъди в тяхната съвкупност, но и поотделно, и да посочи върху кои базира фактическите си изводи, като вземе пред вид конкретните твърдения по възраженията срещу предявения иск? 2. Допустимо ли е въззивният съд да уважи иска по чл. 200 КТ за обезщетение на неимуществени вреди от трудова злополука, базирайки изводите си само на показанията на свидетел по чл. 172 ГПК, разпитан по искане на пострадалия? 3. Допустимо ли е въззивният съд да възприеме заключението на съдебно-медицинската експертиза, което се ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?