Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Емилия ДонковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети ноември през две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Камелия Маринова

Членове: Веселка Марева

Емилия Донкова

като разгледа докладваното от съдия Емилия Донкова гр. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 във вр. с чл. 280 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Х. С. Х., представляван от адв. С. Е., срещу въззивно решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски градски съд, в частта, с която е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски районен съд за уважаване на предявеният от К. И. П. срещу жалбоподателя иск с правно основание чл. 45, ал. 1 ЗЗД за сумата от 1 000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени вследствие на публично излъчено обидно изказване на ответника по радио „Б. ФМ“ от 11.09.2017 г.

Касаторът не е представил изложение на основанията за допускане на касационно обжалване. В подадената касационна жалба са наведени твърдения за недопустимост и очевидна неправилност на обжалвания акт, които са мотивирани с доводи за допуснати от въззивния съд процесуални нарушения. Посочва, че дължимата държавна такса била заплатена от трето лице, което водело до недопустимост на обжалвания акт. Твърди, че съдът в нарушение на съдопроизводствените правила е приел, че ищцата е претърпяла вреди, изразяващи се в засягане на честта, достойнството и доброто й име, тъй като такива твърдения не били изложени в исковата молба. Посочва, че неправилно са интерпретирани събраните по делото доказателства, въз основа на които е прието, че автор на обидните изказвания бил именно касатора.

Постъпил е отговор в срок от К. И. П., представлявана от адв. Д. В., в който е изразено становище, че не са налице основанията за допускане на касационно обжалване, евентуално, че същото е неоснователно.

Касационната жалба е процесуално допустима, доколкото е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване акт.

Предпоставките за допускане на касационно обжалване не са налице, като съображенията за това са следните:

Въззивният съд приел, че е сезиран с иск с правно основание чл. 45, ал. 1 ЗЗД за плащане на обезщетение за претърпените от ищцата неимуществени вреди, причинени й от публично изказване на касатора по радио „Б. ФМ“ от 11.09.2017 г. със следното съдържание: „Тя е много глупава. Аз имам право да го кажа. П. е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?